• Valmistuneita kohteita » Puroila Oy:n Erillistalomalleja » 115 m2 erillistalo