• Valmistuneita kohteita » Puroila Oy:n Erillistalomalleja » 98,5 m2 erillistalo